top of page

השירותים שלנו

MARKETING

שיווק ופרסום

בדיקה והשוואת שווי שכירות לנכס.
ביצוע סקירה מקדימה בנכס אחר תיקונים ועבודות הנחוצות טרם השכרה.

סידור והתאמת הדירה לפני פרסום.

פרסום הדירה להשכרה.

שירותי עיצוב פנים ואדריכלות.

ועוד.

סינון דיירים

ביצוע בדיקות רקע לשוכרים פוטנציאליים,כולל בדיקות בדיקת קרדיט והיסטוריית תביעות.

בדיקת הכנסה ומקום עבודה נוכחי.

יצירת קשר עם בעלי דירה ומעסיקים קודמים.

בחירת שוכר לפי קריטריונים שנקבעו מראש ורמת סיכון נמוכה ככל הניתן.

TENANT SCREENING

שירותים משפטיים

ביצוע מו"מ משפטי טרם חתימת חוזה.

עריכת חוזה שכירות מותאם אישית בהתאם לצרכי הלקוח והנכס.

מעקב אחר קיום הוראות ההסכם במהלך תקופת השכירות.

ייעוץ משפטי ללקוח במקרה של מחלוקת משפטית.

הגשה וייצוג בהליך תביעת פינוי מושכר, במידת הצורך.

השתתפות בישיבות ועד הבית בשם הלקוח.

השירותים המשפטיים ניתנים ע"י משרד עורכי הדין שלנו המתמחה בנדל"ן ודיני מקרקעין

MB LOGO eng.png

מעבר שוכרים

ביצוע החלפת מחזיקים בכל הרשויות הרלבנטיות .

עריכת דוחות וביקורות תקופתיים בנכס.

החלפת מנעולים במידת הצורך.

מתן מענה להערות ושינויים לבקשת השוכר עם הכניסה לנכס.

גביית שכירות

גבייה והפקדה של דמי השכירות החודשיים.

לקיחת ערבויות חזקות להבטחת המשכיר.

שליחת התראות במקרה של איחור בתשלום דמי השכירות.

Legal
MOVE IN
COLLECTION
MAINTENANCE

אחזקה

מתן מענה מהיר לתקלות ונזקים בנכס במהלך תקופת השכירות.

ביצוע תיקונים ובקרת ליקויים במהלך השכירות ובין שוכרים.

ניהול מו"מ לביצוע עבודות מקצועיות בנכס.

פיקוח וביצוע עבודות ושיפוצים מקיפים.

פרוטוקול יציאה

ביצוע בדיקות קפדניות של מצב הנכס בעת עזיבת השוכר.

בדיקת העדר חובות של השוכר והנכס בכל הרשויות הרלבנטיות.

השבת ערבויות לשוכר.

הכנת הנכס לכניסת שוכר חדש.

MOVE OUT

שירותים פיננסים

הכנת דוחות ניהול תקופתיים עבור המשכיר.

ביצוע תשלומים לספקים, אנשי מקצוע ועבור מיסוי בשם המשכיר.

פתיחה וניהול חשבונות בנק עבור המשכיר (אופציונאלי).

ייעוץ בענייני מיסוי (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין) בנוגע להשכרת ומכירת הנכס.

FINANCIAL

שירותי VIP

הזמנת מלונות ללקוחותינו תושבי חוץ.

שירותי קונסיירז'.

רכישת מצרכים ומילוי מקרר לבעלי דירות נופש.

הזמנת כרטיסי טיסה.

ועוד.

VIP SERVICES
bottom of page